Mahmut Aydın explores the relationship between the human-being as a socio-cultural creature and its environment in their constant interaction with each other. ln his figurative sculptures, he aims to shed light on the sensitivity of the body towards even the tiniest of changes imposed from the outside and its cuatinary attitude towards these changes. By contrasting geometrical forms with the human-body, the artist’s sculptures intend to reflect our development and mutations and the environmental, social, natural and artificial conditions that affect our free will as human-beings. I

İnasan çevresiyle her an etkileşim içerisinde olan sosyo-kültürel bir varlıktır.Heykellerimde insanın gelişimini ve iradesi üzerine etki eden çevresel ve toplumsal, doğal ve yapay koşullar ile zaman içerisinde yaşadığı evrimi gösteriyorum. Biçimsel olarak heykellerimde geometrik formlarla insan bedenini birlikte kullanmaktayım. Duyguları en yalın hali ile anlatmayı amaçladığım figür heykellerimde, sosyo-politik temalara değinmenin yanı sıra, bedenin dıştan gelecek en ufak dürtülere karşı duyarlılığını ve değişimini ele alıyorum.

mahmut_aydin_heykel_04